Кодекс честі та поведінки

Кодекс честі та поведінки студентів

Шановні батьки та студенти!

З вересня 2016 року в Київському технікумі готельного господарства діє Кодекс честі та поведінки студентів.

Даний Кодекс було розроблено з метою покращення дисципліни серед студентів, виховання у молоді загальнолюдських моральних цінностей та поваги до навчального процесу, викладачів та студентів.

Студент пам’ятай про свої права та обов’язки!

КОДЕКС ЧЕСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Київський державний коледж туризму та  готельного господарства – державний вищий навчальний заклад суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових норм. Даний кодекс є додатком до  договору про навчання укладеного між студентом та коледжем, та є його невід’ємною частиною.

В процесі навчання та при проживанні в гуртожитку студенти коледжу, перебуваючи на території навчального закладу повинні суворо дотримуватись вимог законодавства, Статуту коледжу, правил внутрішнього розпорядку коледжу, підтримувати високу репутацію коледжу, навчатися старанно і чесно, виконувати вимоги освітньої програми з метою здобуття високоякісної освіти і навичок, виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі, поважати людську гідність викладачів та всіх працівників навчального закладу, дбайливо і бережливо ставитися до аудиторного обладнання, приладів, книжкового фонду, іншого майна, яке належить коледжу, не провокувати конфлікти та не вирішувати їх за допомогою фізичної сили,  не з’являтися на території коледжу в стані алкогольного, наркотичного, чи токсичного  сп’яніння,  не палити та не розпивати алкогольні напої на території та в приміщеннях навчального закладу, не приносити на територію навчального закладу зброю, газові балончики та інші речі, що можуть зашкодити здоров’ю та життю оточуючих, не вживати нецензурну лексику, враховуючи зазначені положення,-

Я,__________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

студент (-ка) Київського державного коледжу туризму та  готельного господарства, зобов’язуюсь підтримувати імідж навчального закладу, не порушувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги навчального плану, не пропускати заняття без поважної причини, з повагою ставитися до товаришів, працівників та викладачів коледжу,  дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі.

Даю згоду та чітко розумію, що у разі порушення мною зазначених норм своєю поведінкою, що створюватимуть незручності або негативно впливатимуть на інших учасників освітнього процесу, Адміністрація коледжу спільно з органами студентського самоврядування вживатимуть відповідних заходів впливу аж до виключення мене зі складу студентів коледжу.

Також, повідомлений (-а) про те, що відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Київському державному коледжі туризму та  готельного господарства, за результатам рубіжного контролю я можу бути відрахований (-а) з коледжу за систематичні пропуски занять без поважної причини та не виконання вимог навчального плану до початку екзаменаційної сесії.

____________________                                                              _______________________

         (Дата)                                                                                          (П.І.Б. та підпис)

Затверджено педагогічною радою

протокол № 3 від  22.09.2016 р.

 

Log in