Відділення

Підприємництва та інформаційних технологій

Завідувач відділення – Любима Аліна Євгеніївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. На посаді завідувача відділенням працює з 2021 року. Тел.: 543-87-84

Відділення об’єднує у своєму складі 3 спеціальності: «Підприємництво та торгівля», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення».

 

Підприємництво та торгівля

Зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» здійснюється підготовка фахівців за галуззю знань 07 Управління та адміністрування для роботи в державних та комерційних підприємствах торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі.

Блог спеціальності 

Сторінка спеціальності

Найбільш поглиблено вивчаються такі групи фахових дисциплін:

Основи підприємницької діяльності;

 • Комерційна діяльність у сфері товарів та послуг;
 • Організація і технологія торговельних процесів;
 • Товарознавство продовольчих товарів;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Основи маркетингу;
 • Основи менеджменту;
 • Економіка торгівлі;
 • Облік і оподаткування;

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють досвідчені і кваліфіковані викладачі, серед яких 3 кандидати наук.

Зі спеціальності постійно проводяться навчально-виховні заходи.

Вже традиційним стало проведення «Тижня спеціальності», в рамках якого визначаються переможці конкурсу стартапів;  професійний рівень студентів при проведенні квестів «Кмітливий підприємець». Щорічно проводиться дводенний конкурс «Кращий за професією», де студенти самостійно організовують в коледжі виставки-ярмарки з продажу непродовольчих та книжкових товарів. Мають змогу виявити свої професійні якості у формуванні асортименту, виконанні технологічних процесів з приймання та викладання товарів, застосування мерчандайзингу та активного продажу в процесі обслуговування покупців.

Студенти беруть активну участь у творчих зустрічах-презентаціях з авторами відомих книг, поетами, публіцистами.

Окремі студенти займають призові місця в олімпіадах, в мовно-літературних міських конкурсах. Творча молодь бере участь в концертах присвячених Дню студента, Дню вчителя, Дню захисника Вітчизни.

Всі бажаючі студенти мають змогу відвідувати гуртки та спортивні секції.

Проходження практики здійснюється на сучасних підприємствах:

 • Супермаркети та торгові центри – «Сільпо», «Метро», «Мегамаркет»;
 • Спеціалізовані магазини відомих українських та зарубіжних фірм;
 • Оптові склади, бази, магазини-склади;
 • Мережа супермаркетів «Варус»;
 • Товариство «Книгарня Є»;
 • Магазини АН України «Наукова думка», «Академкнига»;
 • ТОВ Квантула;
 • ТОВ Какаоміл;
 • ТОВ Українські абразиви;
 • ТОВ Лунар-Груп.

В період навчання студенти спеціальності мають змогу оволодівати професійними навичками в Навчально-виробничій лабораторії «Навчальний магазин».

Після закінчення навчання випускники можуть працювати в державних та комерційних підприємствах торгівлі та сфері послуг на посадах: 

 • товарознавець-комерсант;
 • керівник малого підприємства;
 • завідувач магазином, секцією, завідувач складу або базою;
 • агент комерційних або маркетингових служб сфери торгівлі та послуг;
 • товарознавець;
 • комерційний директор;
 • менеджер;
 • маркетолог;

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії.

Термін навчання на основі

базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою – 4 роки;
повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою - 3 роки;

 

Комп’ютерна інженерія - це спеціальність, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частково електротехніку та програмну інженерію, необхідні для проектування та розроблення інформаційно-комп’ютерних систем та мереж.

Фахівець зможе працювати в організаціях та установах усіх форм власності на посадах:

 • адміністрування та налаштування комп’ютерних мереж
 • діагностика та ремонт комп’ютерної техніки
 • розробник баз даних;
 • системний адміністратор.
 • розробник веб-сайтів;
 • інженер електронних приладів та пристроїв;
 • системотехнік. 
 • сервіс-інженер;
 • технічний фахівець в галузі електротехніки та телекомунікацій.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого-третього курсу.

Бази практики:

 • Туристичні та IT компанії України.
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України

Випускники можуть продовжити навчання в ВНЗ за скороченою програмою та отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою – 4 роки;
повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою - 3 роки;

Інженерія програмного забезпечення – це спеціальність, що спрямована на розробку програмних систем, реалізацію всіх етапів створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналіз вимог, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання програмних засобів, їх тестування, впровадження, підтримки, супроводу, а також сприяння своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації

Випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» працюють на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними в організаціях та установах усіх форм власності:

 • програміст - розробник програмного забезпечення;
 • програміст - тестувальник програмного забезпечення;
 • системний аналітик – програміст;
 • менеджер проектів програмних систем;
 • розробник веб-сайтів;

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого-третього курсу.

Бази практики:

 • Туристичні та IT компанії України.
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України

Випускники можуть продовжити навчання в ВНЗ за скороченою програмою та отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Результати анкетування "Опитування для попередження та протидії булінгу"

(044) 228-95-46; 543-87-84Телефон для довідок

Log in