Відділення бакалаврату

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Завідувач кафедри: Красавцева Людмила Юріївна

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки створена створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою надання необхідних загальнотеоретичних та прикладних знань студентам спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» та «Право.

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Красавцева Людмила Юріївна – к. н. з державного управління, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 2. Чайка Світлана Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат філософських наук;
 3. Будя Олександр Петрович - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, доцент;
 4. Божко Сергій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії.
 5. Горбатюк Лілія Анатоліївна – к.е.н., спеціаліст вищої категорії;
 6. Дехтяр Володимир Дмитрович – керівник фізичного виховання, голова циклової комісії, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 7. Мякінченко Ірина Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 8. Джгуташвілі Наталія Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 9. Столяр Ганна Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 10. Єфименко Олена Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, аспірант.

Навчальні дисципліни, які закріплені за
кафедрою загальнотеоретичної та прикладної підготовки:

 1. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 2. БЖД та охорона праці
 3. Вища математика
 4. Друга іноземна мова
 5. Екологія
 6. Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства
 7. Економічна теорія
 8. Етика і естетика
 9. Інформаційні системи в готельно-ресторанному господарстві
 10. Інформаційні системи в туризмі
 11. Інформаційні системи і технології
 12. Історія України
 13. Історія України та української культури
 14. Конфліктологія і теорія переговорів
 15. Латинська мова
 16. Логіка
 17. Логістика
 18. Макроекономіка
 19. Маркетинг
 20. Мікробіологія
 21. Мікроекономіка
 22. Музеєзнавство
 23. Ораторське мистецтво
 24. Основи наукових досліджень
 25. Податкова система
 26. Політологія
 27. Правова статистика
 28. Психологія
 29. Психологія міжособистісного спілкування
 30. Релігієзнавство
 31. Соціологія
 32. Статистика
 33. Статистика туризму
 34. Судова медицина та психіатрія
 35. Товарознавство
 36. Українська мова за професійним спрямуванням
 37. Фізичне виховання
 38. Філософія
 39. Харчова хімія
 40. Цивільна безпека (БЖД, цивільний захист)
 41. Цивільна безпека (цивільний захист)
 42. Ціноутворення в готельно-ресторанному господарстві
 43. Юридична психологія

Звіт про роботу кафедри

 

Log in