Бібліотека

Бібліотека

Замовлення підручників

Загальна інформація

Бібліотека Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Загальне методичне керівництво бібліотекою Київського державного коледжу туризму та готельного господарства здійснює Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України та методична Рада вузівських бібліотек м. Києва.

Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні, видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання. Вносить до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо видання навчальної та науково-методичної літератури.

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання.

Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів на абонементі, в читальному залі.

Забезпечує читацький контингент Київського державного коледжу туризму та готельного господарства основними бібліотечними послугами.

Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА (послуги МБА здійснюються між вузівськими бібліотеками безкоштовно).

Укладає і готує до видання бібліографічні показники, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.

Забезпечує проведення бесід «Основи бібліотечно – бібліографічних знань», «Інформаційна культура користувачів бібліотеки» для студентів.

Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок та інше.

Створює та веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліографічного фонду.

Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.

Спільно з громадськими організаціями та викладачами Київського державного коледжу туризму та готельного господарства проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

Визначає та впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.

Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп’ютерною технікою в автоматизованих системах.

Бібліотека розташована на першому поверсі.
Бібліотека має відділи обслуговування:

 • абонемент;
 • читальну залу на 120 робочих місць;
 • книгосховище.

Штат: 11 працівників.


Завдання бібліотеки

 • Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчальних та інформативних потреб читачів.
 • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів, співробітників Київського державного коледжу туризму та готельного господарства (згідно з правилами користування бібліотекою).
 • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
 • Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
 • Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних так і нових носіїв інформації.
 • Розширення номенклатури бібліотечних послуг. Підвищення якості бібліотечних послуг на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
 • Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
 • Координація діяльності бібліотеки з структурними підрозділами та громадськими організаціями.

 
Режим обслуговування читачів

Понеділок, вівторок, середа, четвер -
з 9.30 до 17.30 год.
П’ятниця –
до 16.30

Субота, неділя – вихідні дні

Останній день місяця – санітарний день
(читачі не обслуговуються)

Log in