Система забезпечення якості вищої освіти

Оприлюднені критерії, правила і процелури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників)

Log in