Основні положення щодо організації освітнього процесу

Основні положення щодо організації освітнього процесу

Завантажити Положення про організацію освітнього процесу

Завантажити Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Завантажити Положення про врегулювання конфліктів в КТГГ

Завантажити Положення про академічну доброчесність

Завантажити Положення про куратора

Завантажити Положення про організацію самостійної роботи студентів

Завантажити Положення про підтримку здобувачів освіти

Завантажити Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Завантажити Положення про циклову комісію

Завантажити Положення про методичну раду

Завантажити Положення про педагогічну раду

Завантажити Положення про переведення

Завантажити Положення про внутрiшнiй контроль

Завантажити Положення про критерiї оцiнювання

Завантажити Положення про монiторинг

Завантажити Положення про оцiнювання залишкових знань

Завантажити Положення про академічну мобільність

Завантажити Положення про неформальну освіту

Завантажити Положення розробку, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін

Завантажити Положення про навчально-методичний кабінет

Завантажити Положення про інклюзивне навчання

Завантажити Положення про підвищення кваліфікації

Завантажити Положення про раду з профілактики правопорушень

Завантажити Положення про методичну ккк

Завантажити Положення про матеріальне стимулювання працівників

Завантажити Положення про рейтингову оцінку

Завантажити Положення про студентський гуртожиток

Завантажити Положення про студентське самоврядування

Завантажити Положення про матеріальне заохочення здобувачів

Завантажити Положення про стипендіальну комісію

Завантажити Положення про Тимчасовий порядок організації практичного навчання

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про ОПП

 

Log in