Вступнику

Перелік документів абітурієнта при вступі на третій курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання)

Документи для подання в приймальну комісію (ОКР МС)

  • диплом з додатком – копії та оригінали;
  • паспорт (якщо ІD картка, то з витягом про місце реєстрації) – копії та оригінали;
  • ідентифікаційний номер – копія та оригінал;
  • приписне свідоцтво (для юнаків) – копія та оригінал;
  • 6 фотокарток (3х4);
  • 6 поштових конвертів з марками по Україні;
  • папка паперова на зав’язках.

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти.

*У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Log in