Студентський профком

Студентський профком

Студентська профспілка

Згідно із Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки.
Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації,  фізичні особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Саме з цією метою, в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства була створена Первинна профспілкова організація студентів (далі – ППО студентів КТГГ). Вона є громадською організацією в коледжі і об’єднує близько 70% студентів.
ППО студентів КТГГ входить, як організаційна ланка, до Профспілки працівникі освіти і науки України.

Первинна профспілкова організація студентів - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів КТГГ, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент коледжу денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.
Вищим органом профспілкової організації студентів Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін до п’яти років.
Роботою профспілкового комітету керують голова та члени профкому, які обираються конференцією на термін повноважень профспілкового комітету.
Профспілковий комітет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Первинну профспілкову організацію студентів КТГГ та рішень вищих профспілкових органів.
Наша організація може впевнено запропонувати кожному з ВАС, студенти КТГГ, свою підтримку та захист. Для цього ми маємо все: досвід і права, сильну і згуртовану команду, а  законодавство України надає широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання в коледжі, проживання та побуту студентів у гуртожитку


До складу ППО студентів КТГГ входять такі комісії:

 • Комісія з організаційних питань (постановка на профспілковий облік; розвиток та зміцнення студентського руху профкому; заохочення та преміювання студентів за активну роботу у житті технікуму).
 • Комісія з питань захисту соціальних прав студента (надання матеріальної допомоги; отримання пільгових квитків на проїзд в міському транспорті та метро; сприяння оздоровленню та відпочинку студентів; надання консультативної допомоги та інформування студентів про їх права та обов’язки; надання новорічних подарунків студентським сім’ям з дітьми; збір інформації про недоліки навчального процесу та системи оцінювання знань, шляхом спілкування з безпосередніми учасниками процесу; розробка пропозицій по удосконаленню побутових умов, навчального процесу та системи оцінювання знань, подання розроблених пропозицій до відповідних органів технікуму).
 • Житлово-побутова комісія (участь у вирішенні питань стосовно проживання у гуртожитку; поліпшення умов проживання у гуртожитках; здійснення взаємодії між адміністрацією гуртожитку технікуму та відділеннями у питаннях поселення, проживання та побуту мешканців; надання допомоги у поселенні студентів у гуртожиток.)
 • Комісія з питань культури і спорту (сприяння в організації проведення культурно-масових та спортивних заходів в технікумі; надання допомоги в організації змагань, олімпіад тощо; підготовка списків учасників заходів та переможців конкурсів, олімпіад, змагань до заохочення/нагородження).

НАВІЩО СТАВАТИ ПРОФОРГОМ? ЗНАХОДИТИСЯ В ТІНІ ЧИ СТАТИ ЛІДЕРОМ?

При вступі в коледж кожний студент повинен визначити своє місце в групі: чи знаходитись йому в тіні групи та успішно навчатись або ж спробувати стати лідером та повести людей за собою, захищати їх права, спілкуватись з цікавими людьми, бути в курсі всіх культурних та спортивних заходів.
Профорга обирає група, і ніхто не заважає Вам сказати, що Ви маєте бажання ним стати. Профорг обирається більшістю голосів.
Серед головних завдань профорга групи – захист прав студентів у випадках відрахування, вирішення конфліктів з викладачами, проблеми у гуртожитку тощо. Також профорг повинен виявити в групі таланти і сприяти їх участі в різноманітних заходах. Талантів зазвичай багато: хтось вміє малювати, хтось танцює, співає, володіє музичними інструментами, захоплюється КВК, спортсмен, або просто бажає брати участь в житті групи (і не тільки) і може видати стіннівку або пише вірші. Профорг має змогу просто організовувати виходи групи на різноманітні заходи не тільки в коледжі, а й за його межами.
 
Профорг має можливість спілкуватися з цікавими та креативними людьми, планувати та організовувати заходи, представляти інтереси групи, профорг – завжди в курсі всіх заходів, які проводяться в коледжі. 
Як доводить практика, активні профорги закінчуючи навчальний заклад, стають керівниками на підприємствах та в організаціях, оскільки проходять школу лідера, отримують досвід керівника, стають успішними бізнесменами.
 
Тому не вагайся – вступай до профспілки, стань лідером!

 

Профорг групи та його обов’язки:

Профорг – це відповідальний, комунікабельний та активний студент або студентка, які підтримують зв'язок між групою та профбюро відділення. Його обов’язки:

 • пояснювати студентам цілі та завдання, права, обов’язки та переваги членів профспілки;
 • здійснювати постановку та вести облік членів профспілки;
 • вести облік соціального стану студентів групи (сироти, чорнобильці, інваліди, студенти з багатодітних сімей, студенти з дітьми);
 • інформувати студентів про культурно-масові заходи та акції, які проводяться в коледжі та на його території;
 • разом зі старостою групи піклуватись про виконання студентами правил внутрішнього розпорядку коледжу, гуртожитку тощо.


Як обирається профорг групи:

 • профорг групи обирається серед членів профспілки групи на профспілкових зборах групи відкритим голосуванням за наявності на засіданні не менше двох третин членів профспілки групи.
 • профспілкові збори групи проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 • профорг групи має завчасно повідомити про дату, місце і час проведення таких зборів усіх членів профспілки у групі та профбюро свого відділення.
 • за результатами зборів складається та заповнюється протокол, який подається до профбюро  відділення.


Профорг групи може бути переобраний у випадках:

 • з ініціативи профспілкового бюро відділення;
 • за вимогою 60% членів профспілки групи;
 • з ініціативи профгрупорга групи (при його бажанні полишити дану посаду тощо)

Log in