Вибір мови Головна Ліцензії та сертифікати
Ліцензії та сертифікатиalt


alt

alt
alt
alt
alt

alt


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 


у сфері вищої освіти

Київський державний коледж туризму та готельного господарства


Ідентифікаційний код: 05408295


Місцезнаходження юридичної особи:   02192 м. Київ, вул. Жмаченка, 26
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму підготов ки, спеціальності, виду освітньої послуги Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги Ліцензований обсяг Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

денна форма заочна форма вечірня форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839)

Підготовка молодших спеціалістів

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство 125 0 0 Рішення АК від 08.07.2014 протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 №2642л)

2 0305 Економіка і підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит 30 0 0 Рішення АК від 03.06.2014 протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л)

3 0305 Економіка і підприємництво 5.03050901 Бухгалтерський облік 60 20 0 Рішення АК від 08.07.2014 протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 №2642л)

4 0305 Економіка і підприємництво 5.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність 80 20 0 Рішення АК від 08.07.2014 протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 №2642л)

5 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010201 Обслуговування комп`ютерних систем і мереж 30 0 0 Рішення АК від 30.06.2015 протокол №117 (наказ МОН України від 03.07.2015 №1683л)

6 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010301 Розробка програмного забезпечення 30 0 0 Рішення АК від 30.06.2015 протокол №117 (наказ МОН України від 03.07.2015 №1683л)

7 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогоспо-дарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції 125 40 0 Рішення АК від 03.06.2014 протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л)

8 1401 Сфера обслуговування 5.14010101  Готельне обслуговування 150 30 0 Рішення АК від 03.06.2014 протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л)

9 1401 Сфера обслуговування 5.14010102  Ресторанне обслуговування 90 30 0 Рішення ДАК від 25.05.2012 протокол №96 (наказ МОНмолодьспорт України від 01.06.2012 №2117л)

10 1401 Сфера обслуговування 5.14010202  Організація обслуговування населення 50 0 0 Рішення АК від 27.01.2015 протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 №133л)

11 1401 Сфера обслуговування 5.14010301  Туристичне обслуговування 90 30 0 Рішення АК від 03.06.2014 протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л)

Підготовка молодших спеціалістів  

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів  згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565)
 


№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності  Назва спеціальності  Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка молодших спеціалістів  

1 08 Право 081 Право 125 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

2 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 80 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 30 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

4 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 150 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

5 12 Інформаційні технолгії 121 Інженерія програмного забезпечення 30 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

6 12 Інформаційні технолгії 123 Комп`ютерна інженерія 30 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

7 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 165 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

8 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 300 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

9 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 120 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
Місце провадження освітньої діяльності:


02192, м.Київ, вул. Жмаченка, 26


Найменування юридичної особи


Київський державний коледж туризму та готельного господарстваДата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):Рішення МАК від 19.051994, протокол № 11/1, наказ МОН від 17.06.1994, № 186;
Рішення ДАК від 13.04.1999, протокол № 19;
Рішення ДАК від 17.05.2001, протокол № 33;
Рішення ДАК від 25.12.2001, протокол № 36;
Рішення ДАК від 09.07.2002, протокол № 40, наказ МОН від 18.07.2002, № 414;
Рішення ДАК від 22.06.2004, протокол № 51, наказ МОН від 01.07.2004, № 558;
Рішення ДАК від 19.10.2004, протокол № 52, наказ МОН від 26.10.2004, № 2422-Л;
Рішення ДАК від 17.12.2009, протокол № 80, наказ МОН від 31.12.2009, № 3101-Л;
Рішення ДАК від 24.06.2010, протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010, № 1850-Л;
Рішення ДАК від 25.05.2011, протокол № 87, наказ МОНмолодьспорту від 07.06.2011, № 2128-Л;
Рішення ДАК від 30.06.2011, протокол № 88, наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011, № 2487-Л;
Рішення ДАК від 25.05.2012 протокол №96, наказ МОНмолодьспорту України від 01.06.2012 №2117л;
Рішення АК від 03.06.2014 протокол №109, наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л;
Рішення АК від 08.07.2014 протокол №110, наказ МОН України від 15.07.2014 №2642л;
Рішення АК від 27.01.2015 протокол №114, наказ МОН України від 06.02.2015 №133л;
Рішення АК від 30.06.2015 протокол №117, наказ МОН України від 03.07.2015 №1683л;
Наказ МОН України від 17.02.2017 р. №29-л.
 

Увага! До відома батьків та студентів! Нові банківські реквізити, з січня 2018 року

Для оплати за навчання:

МФО 820019

р/р 31556240117499

Для оплати за гуртожиток:

МФО 820019

р/р 31553240217499

Код ЄДРЦОУ 05408295


Київський державний коледж туризму та готельного господарства запрошує 
12-го квітня о 16.00 на День відкритих дверей!
(актова зала коледжу)
Консультації та запис на підготовчі курси до вступу в коледж
каб. 101 та за тел.
228-95-46, 543-13-03


Рейтинговий список студентів зима
2017 / 2018 н.р.

Дистанційне навчання

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Проходження атестації в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року. Детальніше...


До уваги випускників-молодших спеціалістів та загальноосвітніх шкіл!

Відповідно до наказу МОН № 95-л від 15.05.2017 року Київський державний коледж туризму отримав право здійснювати підготовку бакалаврів та починає набір на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 сфера обслуговування.

Телефон приймальної комісії: 228-95-46


vstup